ABJ d.o.o.
Polje cesta XXXIV/10
1260 Ljubljana – Polje

Gsm: 041-794-880
Gsm: 051-762-752

Fax: 01-5491273

E-mail: info@abj.si

Novice

Eko sklad subvencija

Pogoji za pridobitev

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije (d) strehe je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

vse novice